Tambahan Produk (Baru/Update) Bagi Kedai Online

RM10.00

♦ Di bawah perkhidmatan kami dalam membangunkan dan menguruskan Kedai Online, kami menghadkan pembangunan dan pengurusan kepada 10 produk sahaja.

♦ Oleh itu perkhidmatan ini disediakan jika pembeli mempunyai lebih daripada 10 produk di dalam Kedai Online

♦ Caj yang ditetapkan di sini dikenakan bagi setiap produk tambahan, samada untuk produk baharu ataupun untuk mengedit produk yang telah sediada di dalam Kedai Online

Description

♦ Di bawah perkhidmatan kami dalam membangunkan dan menguruskan Kedai Online, kami menghadkan pembangunan dan pengurusan kepada 10 produk sahaja.

♦ Oleh itu perkhidmatan ini disediakan jika pembeli mempunyai lebih daripada 10 produk di dalam Kedai Online

♦ Caj yang ditetapkan di sini dikenakan bagi setiap produk tambahan, samada untuk produk baharu ataupun untuk mengedit produk yang telah sediada di dalam Kedai Online.

You may also like…