Terma & Syarat Rakaniaga Program Affiliate Marketing NakJugak

1) Rakaniaga tidak akan menyalah guna bahan promosi yang diberikan dalam perkara yang melanggar undang-undang.

2) Rakaniaga akan melakukan promosi secara beretika dan tidak akan sesekali melakukan aktiviti spamming.

3) Rakaniaga akan menjaga sensitiviti masyarakat semasa melakukan promosi.

4) Rakaniaga akan menjaga nama baik pihak NamaJugak.

5) Rakaniaga faham dengan jelas bahawasanya jika ia melanggar mana – mana terma dan syarat ini, akaunnya boleh digantung ataupun akaun dipadamkan oleh pihak NakJugak tanpa sebarang notifikasi.

6) Pihak NakJugak tidak akan bertanggungjawab di atas semua tindakan Rakaniaga dalam perniagaan mereka serta prestasi perniagaan mereka.